PRIVACY

În scopurile prevăzute în Regulamentul UE nr. 2016/679 și ale art. 13 din Decretul legislativ 196/2003, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate și achiziționate de firma de avocați B&C Barcati & Carnielli cu sediul în Treviso, în Piazza Sant'Andrea n. 6 - 31100 vor fi prelucrate în conformitate cu reglementările prevăzute de regulamentul menționat anterior cu privire la drepturile și obligațiile care le revin și că:

 

 1. SCOPUL TRATAMENTULUI - Tratamentul este finalizat numai la executarea corectă și completă a misiunii profesionale primite atât în ​​domeniul judiciar, cât și în cel extrajudiciar.

 2. METODA DE TRATARE A DATELOR PERSONALE - Tratamentul se realizează prin operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul instrumentelor electronice și constă în colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea, selecția, extragerea, compararea utilizării interconectării, bloc, anularea comunicării și distrugerea datelor. Prelucrarea este efectuată de către proprietar și de către numiții autorizați în mod expres de către acesta.

 3. DISPOZIȚIA DATELOR ȘI REFUZUL - Furnizarea de date personale, sensibile și judiciare comune este necesară pentru desfășurarea activităților menționate la litera a), iar refuzul părții interesate de a furniza date cu caracter personal face imposibilă îndeplinirea activitățile menționate la litera a)

 4. COMUNICAREA DATELOR - Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite numai de către persoanele responsabile de prelucrare și pot fi comunicate în scopurile menționate la punctul a) colaboratorilor externi, domiciliari, omologi și apărătorii acestora, potențialilor arbitri și, în general, tuturor subiecților ce comunicare este necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunii profesionale și în scopurile menționate la punctul a) Datele cu caracter personal nu sunt supuse dezvăluirii

 5. TRANSFERUL DE DATE ÎN CADRUL DE DATE - Datele cu caracter personal pot fi transferate către țările Uniunii Europene sau către țări terțe cu privire la cele ale Uniunii Europene sau către o organizație internațională, în scopurile prevăzute la litera a). Partea interesată va fi informată dacă există sau nu o decizie de adecvare a Comisiei UE.

 6. PERIOADA ȘI DEPOZITAREA DATELOR - Datele vor fi stocate pe hârtie și electronic pentru perioada necesară finalizării activității profesionale și pentru încă 10 ani după încheierea relației profesionale, conform legii.

 7. CONTROL DE DATE - Controlorul de date este Avv. Jacopo Carlo Barcati din Curtea de Treviso, (C.F .: BRCJPC67T25L407U) născut la Treviso la 25.12.1967, cu o garsonieră în Piazza Sant'Andrea n. 6 -31100 Treviso (TV).

 8. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE - partea interesată are dreptul:

 • acces, rectificare, anulare, limitare și opoziție la prelucrarea datelor

 • pentru a obține datele într-un format structurat de utilizare comună și care poate fi citit de un dispozitiv automat pentru a le transmite unui alt operator de date, fără a se împiedica de la controlorul de date

 • să retragă consimțământul la prelucrare, fără a aduce atingere legalității prelucrării pe baza consimțământului dobândit înainte de revocare

 • să depună o plângere la Autoritatea italiană pentru protecția datelor.

​Exercitarea drepturilor poate fi exercitată printr-o comunicare scrisă care să fie trimisă de pec pe următoarea adresă: jacopocarlobarcati@pec.ordineavvocatitreviso.it sau scrisoare recomandată cu chitanță de retur către Piazza Sant'Andrea n. 6 - 31100 Treviso

© 2019 Copyright Cabinet de Avocatură B&C Barcati - Carnielli & Partners Toate drepturile rezervate | P.IVA 04734340260 | Privacy - Cookie Policy